Rok 2012_zasvätenie panien v Žiline

Rok 2012_zasvätenie panien v Žiline