Dokumenty

 

 

Slovenské dokumenty :

  • Odporúčajúcu smernicu o príprave na život v povolaní zasvätených panien

  • Obrad zasvätenia

 

 www.fatym.com/taf/knihy/panny/index.htm

- súhrnná ponuka textov o panenskom zasvätení vo svete