VZORY potrebných tlačív:

 
 

1. Pre vstup do prípravnej fázy OV :

Žiadosť - Žiadosť o prijatie do prípravnej fázy OV.doc

 
K žiadosti je potrebné priložiť :
 
a)  Základné údaje o žiadateľkeZákladné údaje.doc
b)  Potvrdenie o krste
c)  Potvrdenie o birmovaní (ak nie je súčasťou potvrdenia o krste)
d)  ŽivotopisŽivotopis.doc
e)  Doklad o ukončení najvyššieho dosiahnutého vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom...)
f)  Odporúčanie miestneho správcu farnosti
 
 
2. Pre vstup do kandidatúry OV :
 
 
K žiadosti je potrebné priložiť :
 
a) Zmeny základných údajov (ak nie sú zmeny, vyjadriť, že zmeny v osobných údajoch nenastali)
b) Odporúčanie miestneho správcu farnosti k nástupu do kandidatúry (v ňom sa uvádza, že žiadateľke sa dostávalo pravidelné a vhodné duchovné vedenie a že spĺňa predpoklady uvedené v Odporúčajúcej smernici - pozri str. 22 Smernice)
 
 
3. Pre zasvätenie :
 

Žiadosť  - Žiadosť o zasvätenie panny.doc

 
K žiadosti je potrebné priložiť :
 
a) Zmeny základných údajov (ak nie sú zmeny, vyjadriť, že zmeny v osobných údajoch nenastali)

b) Odporúčanie miestneho správcu farnosti k zasväteniu (v ňom sa uvádza, že žiadateľke sa dostávalo pravidelné a vhodné duchovné vedenie a že spĺňa predpoklady uvedené v Odporúčajúcej smernici - pozri str. 22 Smernice)

POZOR!

Vyplnené tlačivá pre vstup do OV je potrebné adresovať biskupovi svojej diecézy, nie na našu e-mailovú adresu. :)