Žiadosť o prijatie do prípravnej fázy OV.doc

 
K žiadosti je potrebné priložiť :
 
a)  Základné údaje o žiadateľkeZákladné údaje.doc
b)  Potvrdenie o krste
c)  Potvrdenie o birmovaní
d)  ŽivotopisŽivotopis.doc
e)  Doklad o ukončení najvyššieho dosiahnutého vzdelania
f)  Odporúčanie miestneho správcu farnosti