Knihovnička

 
 
V tejto záložke chceme uverejňovať meditačné texty o zasvätenom panenstve,
 
texty vhodné pre formáciu kandidátok,
 
liturgické hymny a básne o pannách,
 
traktáty cirkevných otcov,
 
príhovory pápežov
 
a dostupnú literatúru o zasvätenom panenstve.
 
 

Prajeme Vám duchovne užitočné čítanie.