Ján Pavol II.:

 

Príhovor K ÚČASTNÍKOM MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA „ORDO VIRGINUM“ Z PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA PROMULGÁCIE OBRADU, 2. jún 1995

- originál v TAL :

w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/june/documents/hf_jp-ii_spe_19950602_ordo-virginum.html 

- preklad v SK :

Príhovor zasv. pannám_1995_2 jún.pdf

 

Benedikt XVI.:
 

Príhovor K ÚČASTNÍKOM MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA „ORDO VIRGINUM“, 15. máj 2008

- originál v TAL :

 
 
František:
 
Odpoveď na otázku zasvätenej panny, 17. máj 2015