KONTAKTY

 

BRATISLAVSKÁ DIECÉZA

 

na sestry:

e-mail: ovabuba@gmail.com 

 

-------------------------------------------------------------------

 

KOŠICKÁ DIECÉZA

 

Biskupský delegát pre zasvätené panny:

ThDr. Štefan Novotný, PhD.
telefón: +421 (0)55 6836 151
e-mail: novotny@ktfke.sk

 

 

Duchovný poradca zasvätených panien:

Mgr. Ján Dudič
telefón: +421 (0)55 6836 180
e-mail: dudic@ktfke.sk

 

 

-------------------------------------------------------------------

ŽILINSKÁ DIECÉZA

 

na sestry:

e-mail: jak.studna@gmail.com

------------------------------------------------------