Kontakt:

e-mail: virginum.ordo@gmail.com

 

Biskupský delegát pre zasvätené panny:

ThDr. Štefan Novotný, PhD.
telefón: +421 (0)55 6836 151
e-mail: novotny@ktfke.sk