V I T A J T E . . .

18.12.2014 22:35

 

Dozrel čas, aby sme spustili web stránku ORDO VIRGINUM = zasvätených panien na Slovensku.

V práve začatom a už prebiehajúcom Roku zasväteného života je to viac než len symbolické gesto. 

Ide o náš osobitný a celkom konkrétny príspevok Cirkvi na Slovensku.

Chceme zaplniť medzeru - vložiť "chýbajúci kamienok" do mozaiky - obrazu zasväteného života na Slovensku.

Zasvätené panny pôsobia na Slovensku od 4. augusta 2012, keď sa v Žiline uskutočnilo historicky prvé zasvätenie troch kandidátok. 

Teší nás, že na "lúke Cirkvi na Slovensku" vyrástol  ďalší kvet - voňajúci charizmou zasväteného panenstva.

Týmto webom sprístupňujeme o nás informácie. 

S charizmou zasväteného panenstva vás chceme postupne oboznamovať.

Nech je za všetko pochválený Pán.

 

Vaše zasvätené panny a kandidátky.

 

V I T A J T E !

 

Dozrel čas, aby sme spustili web stránku ORDO VIRGINUM = zasvätených panien na Slovensku.

V práve začatom a už prebiehajúcom Roku zasväteného života je to viac než len symbolické gesto. 

Ide o náš osobitný a celkom konkrétny príspevok Cirkvi na Slovensku.

Chceme zaplniť medzeru - vložiť "chýbajúci kamienok" do mozaiky - obrazu zasväteného života na Slovensku.

Zasvätené panny pôsobia na Slovensku od 4. augusta 2012, keď sa v Žiline uskutočnilo historicky prvé zasvätenie troch kandidátok. 

Teší nás, že na "lúke Cirkvi na Slovensku" vyrástol  ďalší kvet - voňajúci charizmou zasväteného panenstva.

Týmto webom sprístupňujeme o nás informácie. 

S charizmou zasväteného panenstva vás chceme postupne oboznamovať.

Nech je za všetko pochválený Pán.

 

Vaše zasvätené panny a kandidátky.