L o g o  Bohu zasvätených panien 

 
 

Návrh znaku pre Ordo virginum vznikol

v roku 1996 v Brne (Česká republika) a

svoju konečnú podobu dostal prostredníctvom

heraldika Zdirada Čecha o dva roky neskôr.

 
 

 
Spája kríž s grécky písaným monogramom Krista χ (Chí).
 
Písmeno ρ (Rhó) je štylizované do podoby biskupskej berly,
 
čo vyjadruje spojenie zasvätenej panny so svojím biskupom.
 
Priečne rameno kríža sa spája s písmenom χ (Chí),
 
čím vzniká horiaca lampa, ako symbol bdelej panny,
 
ktorá čaká na svojho ženícha (podľa Mt 25, 1-13).