Sväté a blahoslavené panny :

 
(podľa liturgického kalendára Cirkvi)
 
Do zoznamu sme nezaradili sv. panny pustovníčky, nakoľko tie sú patrónkami dnešných pustovníčok; 
neuvádzame ani sväté mladé devy, u ktorých je veľká pravdepodobnosť, že mohli byť pannami, ale pre chýbajúce histor. pramene to cirkevná tradícia nezaznamenala.
 
 
Január
24. Sv. Xénia (Euzébia) www.zivotopisysvatych.sk/xenia/
 
Február
6. Sv. Dorota (Teodora) www.zivotopisysvatych.sk/dorota/
11. Sv. Soteris - pozri dole
 
Marec
6. Bl. Rozália (Ružena) Viterbská www.nws.sk/ssv/podiel.php?sid=156
31. Sv. Balbína Rímska www.zivotopisysvatych.sk/balbina/
 
Apríl
14. Sv. Lidvina (Lýdia) www.zivotopisysvatych.sk/lidvina/
 
Máj
20.  Sv. Bazilissa  www.zivotopisysvatych.sk/bazilissa/
 
Jún
10. Sv. Olívia (uvádza sa aj 25. júna) www.zivotopisysvatych.sk/olivia-oliva/
20. Sv. Valéria (uvádza sa aj 9. príp. 10. decembra) https://www.nws.sk/ssv/podiel.php?sid=91
 
Júl
10. Sv. Anatólia catholica.cz/?id=3003
18. Sv. Kamila z Auxerre (uvádza sa aj 3. marca) www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/Jul/Kamila-z-Auxerre.html
19. Sv. Zlatica (Aurea) www.nws.sk/ssv/podiel.php?sid=10018
20. Sv. Marína (Margaréta Antiochijská) (uvádza sa aj 8. decembra) www.nws.sk/ssv/podiel.php?sid=10160
 
August
 
September
23. Sv. Xantipa a Polyxéna www.zivotopisysvatych.sk/xantipa-a-polyxena/
 
Október
7. Sv. Pelagia z Antiochie (uvádza sa aj 8. október) www.zivotopisysvatych.sk/pelagia/
 
November
25. Sv. Katarína Alexandrijská www.zivotopisysvatych.sk/katarina-alexandrijska/
 
December
23. Sv. Viktória z Tivoli (uvádza sa aj 10. júla spolu so sv. Anatóliou) www.zivotopisysvatych.sk/viktoria-z-tivoli/
 

Sv. Soteris byla usmrcena asi roku 304 za pronásledování Diokleciánova. Z její rodiny byli konsulové a tato urozenost se jí zračila i ve tváři. Když nechtěla obětovat modlám, nařídili katu, aby ji tloukl do tváře. V rodě Ambrožově byla mravní čistota ve veliké úctě. Kromě této mučednice víme, že zachovala čistotu sestra Ambrožova Marcellina a jeho bratr Satyrus. Sv. Soteris v čas pronásledování dosáhla v potupách  mučednické mety. Nabídla katu dokonce i tvář, která bývá šetřena při mučení ostatního těla a která na muky spíše hledí, než je snáší. Tak byla statečná a trpělivá, když nastavila mukám jemné líce, že skôr kat ve své krutosti povolil, než mučednice ve svém trápení. Nezkřivila ústa, tváře neodvrátila, slzy neuronila přemožena pláčem. Když snesla muka rozličná, zahynula mečem, jak bylo jejím přáním. 

( zdroj : https://www.fatym.com/taf/knihy/panny/index.htm)