PODSTATA panenského zasvätenia

 
 

Ide o slávnostné zasvätenie panien biskupom.

 

Nie je to sviatosť (nebola ustanovené Kristom), ale svätenina, t.j. rítus zavedený Cirkvou, majúci svoju účinnosť mocou a modlitbou Cirkvi. Je to však jedna z najdôležitejších svätenín, ako je možné vidieť z jej slávnostného obradu.


Zasvätenie panien nie je konsekrácia (t.j. zasvätenie mazaním olejom), ale benedikcia (t.j. požehnanie, čiže zasvätenie bez mazania olejom). V Rímskom pontifikáli je síce názov "Benedictio et Consecratio Virginum", ale ten pochádza z doby, kedy sa ešte tieto dva pojmy jasne nerozlišovali. Dnešné cirkevné právo ich presne odlišuje.

Konsekrácia je svätenie s pomazaním olejom, benedikcia (požehnanie) je bez pomazania olejom

Pri panenskom zasvätení sa pomazanie nekoná.


Panenské zasvätenie však nie je obyčajné žehnanie (benedictio invocativa), ale zasvätenie (benedictio constitutiva) - tzn., že s požehnaním je spojené - a to podstatne - posvätenie, ktoré spôsobuje, že zasvätená panna je navždy odovzdaná Božej službe, stane sa Bohu zasvätenou a nevestou Krista

 

Benedictio constitutiva je udeľované raz a navždy a nikdy sa neopakuje.

 

(pozri Textobranie, V., str. 23; IV, str. 11)

 

 

STATUS zasvätenej panny v Cirkvi

 

Zasvätením, ktoré koná miestny biskup, Cirkev verejne prijíma a potvrdzuje záväzok panenstva a odovzdania života Ježišovi Kristovi, ktoré kandidátka už niekoľko rokov predtým prežívala (napr. formou súkromného sľubu).

 

Panna zasvätená Bohu žije od tej chvíle vo verejnom cirkevnom stave, v Ordo virginum, a patrí súčasne miestnej cirkvi. Zo súkromného panenského života sa stane verejné  uskutočňovanie života Cirkvi.

 

Sľub výlučného patrenia Pánovi, oficiálne prijatý Cirkvou, sa skladá navždy, ako to zodpovedá povahe takého úkonu. 

Preto sa biskup na začiatku obradu zasvätenia pýta: „Chcete vytrvať v predsavzatí posvätného panenstva a v službe Pánovi a jeho Cirkvi až do konca svojho života?“

 

Zasvätenia panien neprepožičiava zasväteniu nezrušiteľný charakter. Status virginis môže byť preto pre hriešnosť panny alebo na žiadosť panny cirkevným rozhodnutím opäť zrušený. Analogickým použitím kán. 729 môže z Ordo virginum uvoľniť diecézny biskup.

 

(pozri Textobranie, IV., str. 10-11; 

Obrad zasvätenia panien, str. 10)