"Ty si svätým pannám daroval vynikajúci dar 

napodobniť v panenstve Krista; daj,

nech v ich panenskom zasvätení tebe 

všetci veriaci vidia osobitný znak nebeských dobier."

(Z liturgie hodín)

 

 

 

 

"Dnes ráno prišla ku mne panna - sv. Barbora - a odporučila mi, aby som počas deviatich dní obetovala sväté prijímanie za svoj kraj, že takto uzmierim Boží hnev. Táto panna mala korunu z hviezd a v ruke meč. Svetlo koru­ny bolo také isté ako meča, šaty mala biele, vlasy rozpustené. Bola taká krásna, že keby som nepoznala Pannu Máriu, myslela by som si, že je to ona. Teraz chápem, že všetky panny sa vyznačujú zvláštnou krásou, zvláštna krása z nich vyžaruje."

 

Sv. Faustína (Denníček 1251) 

 

"Opätujte nekonečnú Kristovu lásku 

svojou totálnou a výlučnou láskou."

 

(Sv. Ján Pavol II. Bohu zasväteným pannám, 1995)