"Ty si svätým pannám daroval vynikajúci dar 

napodobniť v panenstve Krista;daj,

nech v ich panenskom zasvätení tebe 

všetci veriaci vidia osobitný znak nebeských dobier."

(Z liturgie hodín)

 

V I T A J T E !

 

Roku zasväteného života, ktorý Cirkev slávila pred práve prebiehajúcim mimoriadnym Svätým rokom Milosrdenstva, dozrel čas, aby sme spustili web stránku ORDO VIRGINUM = zasvätených panien na Slovensku.

Bolo to na jednej strane symbolické gesto, na druhej však, web vznikol po vnútornej reflexii, v ktorej sme rozlíšili túto potrebu v rámci Cirkvi na Slovensku.

Ide teda o náš osobitný a celkom konkrétny príspevok Cirkvi na Slovensku.

Chceme zaplniť medzeru - vložiť "chýbajúci kamienok" do mozaiky - obrazu zasväteného života na Slovensku.

Zasvätené panny pôsobia na Slovensku od 4. augusta 2012, keď sa v Žiline uskutočnilo historicky prvé zasvätenie troch kandidátok.

Teší nás, že na "lúke Cirkvi na Slovensku" vyrástol  ďalší kvet - voňajúci charizmou zasväteného panenstva. Kvitne hojne a postupne sa rozosieva po slovenských diecézach v podobe pribudajúcich povolaní.

Týmto webom sprístupňujeme o nás informácie. 

S charizmou zasväteného panenstva vás chceme postupne oboznamovať.

Nech je za všetko zvelebený Milosrdný Pán Ježiš, naša vnútorná sila, náš Ženích.

 

Vaše zasvätené panny a kandidátky.

 

 

P O V Z B U Ď M E   S A

"Dnes ráno prišla ku mne panna - sv. Barbora - a odporučila mi, aby som počas deviatich dní obetovala sväté prijímanie za svoj kraj, že takto uzmierim Boží hnev. Táto panna mala korunu z hviezd a v ruke meč. Svetlo koru­ny bolo také isté ako meča, šaty mala biele, vlasy rozpustené. Bola taká krásna, že keby som nepoznala Pannu Máriu, myslela by som si, že je to ona. Teraz chápem, že všetky panny sa vyznačujú zvláštnou krásou, zvláštna krása z nich vyžaruje."

 

Svätá Faustína, apoštolka Božieho milosrdenstva

(Denníček 1251) 

 

"Opätujte nekonečnú Kristovu lásku 

svojou totálnou a výlučnou láskou."

 

(Sv. Ján Pavol II. Bohu zasväteným pannám, 1995)